Silvia Haase

La Silvia, psiquiatra infantil, mare de 3 fills i resident a Londres des de fa 19 anys, col.labora amb la Revista Infantil duent a terme totes les traduccions a l’anglès del personatge Kangaroo.